Bestuur

Dagelijks Bestuur (DB)    
Voorzitter Arjen Broeze voorzitter@azpc.nl
Vice-voorzitter Vacant  
Penningmeester Jaap van Barneveld penningmeester@azpc.nl
Secretaris Vacant secretaris@azpc.nl

Algemeen Bestuur (AB)
   
in AB hebben voorzitters van de selecties zitting    
Voorzitter / Secretaris / Coördinator     
Voorzitter   Recreatie & Opleiding Marianne Renes m-renes@hotmail.com
Coördinator Schoonspringen Simone van Heck mailadres
Voorzitter   Synschroonzwemmen Vacant synchroonzwemmen@azpc.nl
Voorzitter   Waterpolo Erwin Koster erwin_koster@hotmail.com
Secretaris   Waterpolo Arjan Benschop polosecretariaat@azpc.nl
Voorzitter   Wedstrijdzwemmen Ronald Pijtak vz.zwemcommissie@upcmail.nl
Secretaris   Wedstrijdzwemmen Ninette van Aken azpczwemmen@gmail.com

 
*) AZ&PC en De Amer werken binnen Waterpolo intensief samen. Onder de naam "StartGemeenschap Amersfoort" (SG Amersfoort). Alle actieve waterpololeden trainen en spelen onder de vlag van SG Amersfoort; alleen de herenzeventallen van AZ&PC trainen en spelen onder eigen naam. Er is een gezamenlijke Waterpolocommissie. Zie Waterpolocommissie!