Clubhuis

AZ&PC heeft haar Clubhuis in het Sportfondsenbad met uitzicht op het 50m bad! Het Clubhuis is op meerdere dagen in de week geopend. In principe is er een vaste clubavond, de donderdagavond, van 19:00 tot 24:00. Verder is er met name in de weekenden barbezetting. Het Clubhuis kan door elke groep sporters en/of kader worden gebruikt, zie onder het kopje regeling gebruik Clubhuis en sleutels. In het Clubhuis is een rookverbod van toepassing; er is wel een rookmogelijkheid in ‘’de tuin’’ van het Clubhuis. De overige huisregels staan hier.

De barcommissie is nu als volgt vastgesteld:

Taak Wie
Actie's/activiteiten Niels Mosterd
Agenda/barpoule Jim Dolman
Financiën Ronald Burm
Inkoop Edi Gerritsen
Technisch Joris Gerritsen
Martijn Koster


Regeling Clubhuis gebruik en sleutels

In de agenda van het Clubhuis is te zien wie er wanneer gebruik van het Clubhuis maakt. Het Clubhuis kan worden gereserveerd door een e-mail te sturen naar de beheerders. De reservering zal dan in de agenda worden opgenomen. In principe geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, bij ingelaste evenementen kan hiervan worden afgeweken. Tegelijkertijd gebruik door meerdere doelgroepen is uiteraard ook mogelijk. Gebruikers van het Clubhuis dienen zich te houden aan de barinstructie welke ook in het Clubhuis aanwezig is. Let ook op de afvalinstructie.

Meerdere leden hebben toegang tot het sleutelkastje. Zo kan het Clubhuis worden gebruikt voor besprekingen, vergaderingen etc. De keuken is ook toegankelijk.
Specifieke toegang  De toegang tot het magazijn is slechts voor de leden van de barcommissie en het bestuur.

Vanaf heden camera toezicht in clubhuis

Een aantal keer per seizoen zijn er incidenten in het clubhuis. Vandalisme, diefstal, rotzooi of misbruik van het clubhuis zijn voorbeelden van deze incidenten. Vanwege een toename van dit soort incidenten heeft de clubhuiscommissie besloten om zichtbaar en onzichtbaar camera’s op te hangen in het clubhuis. Alleen bij incidenten zal de commissie deze beelden bekijken.

Hiernaast doen we hierbij een oproep aan alle leden van de vereniging tot een goed gebruik van het clubhuis; een ruimte van alle leden en voor alle leden. Volg de regels goed op!. Spreek elkaar aan op misbruik en help mee om onze ruimte bruikbaar te houden voor iedereen.

Barpoule

Om het Clubhuis zoveel mogelijk open te kunnen houden zal er ook komend seizoen met een ''barpoule'' worden gewerkt. Dit wil zeggen dat leden zich kunnen aanmelden om bardiensten te draaien en dat niet enkele personen alle bardiensten in het hele seizoen op zich hoeven te nemen. Aanmelden voor de barpoule kan via de mail. Voor op- of aanmerkingen kunt u te allen tijde via de mail contact met de barcommissie opnemen.

6 juni 2015: Eindfeest 2015 !

Feest2

Namens het bestuur mogen we, als barcommissie en heren 1, het eindfeest van 2015 aankondigen.

Er is veel om bij stil te staan: mooie momenten, fantastische wedstrijden, meer dan goede resultaten en ……… het einde van de naam AZ&PC.

Kom allen op 6 juni naar het eindfeest, het wordt gehouden in de Rubenszaal, voor velen heet deze het clubhuis AZ&PC, aanvang is 18:00 uur. De eerste twee drankjes/fris zijn op de kosten van de club.

Ons heren 1 waterpolo team zal de bbq in den lijve verzorgen. 

Om een globaal idee te krijgen met hoeveel we samen komen zouden we het fijn vinden als je aangeeft of je wil komen (en met hoeveel mensen). Stuur daarvoor een bericht aan a.oudenhuijzen@kpnmail.nl

De kosten van de bbq worden geraamd op €15,-- p/p. 

Namen heren 1 en de barcommissie