Sportcomplex Hogekwartier

Na vele jaren van verkenningen, besprekingen enz. is het nu zo ver dat het nieuwe zwembad, opgenomen in het Sportcomplex Hogekwartier, aanbesteed is, gegund is en dat verwacht mag worden dat medio 2017 de deuren open gaan!

Hoe gaat het nieuwe sportcomplex er uitzien?

Animatiefilm !


In omgekeerde volgorde een paar mijlpalen op een rij:

Woensdag 19 november 2014

Op die dag hebben de zwemverenigingen AZ&PC  en De Amer een intentie overeenkomst getekend voor verdere samenwerking in het nieuwe zwembad.

Dit betekent dat er samen met de volleybalverenigingen Keistad en Wilhelmina, de SRO en de gemeente gekeken wordt naar alle mogelijkheden die het nieuwe zwem- en sporthalcomplex biedt. Hierin worden zowel sporttechnische, facilitaire alsmede de horeca facetten meegenomen.

Samenwerkingsverband

Deze intentieverklaring is een werkstuk uit de 'Werkgroep Beheer & Exploitatie'.

Als verenigingen zijn we dus nauw betrokken bij het ontwerp en de verdere ontwikkeling van de faciliteiten zodat we straks kunnen genieten van de mooiste sportaccomodatie van Nederland.

Zo is er nog een tweede werkgroep, de 'Werkgroep Ontwerp & Inrichting'. Ook daar zijn vertegenwoordigers van genoemde verengingen en instanties in opgenomen.


dinsdag 11 november 2014

Overeenkomst nieuw sportcomplex Hogekwartier getekend

AMERSFOORT- OLCO-Sportsphere bv en de Gemeente Amersfoort hebben samen op maandag 10 november de Design & Build overeenkomst getekend voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwe sportcomplex Hogekwartier te Amersfoort. 

Contractondertekening 10nov 2014Wethouder Sport Hans Buijtelaar en directeur Mark Westra hebben in een feestelijke bijeenkomst de overeenkomst met een contractwaarde van 26 miljoen euro getekend. Het ontwerp wordt nu verder in detail uitgewerkt, waarna de bouw uiterlijk januari 2016 zal starten. In het najaar van 2017 wordt het nieuwe sportcomplex feestelijk geopend.
Met het nieuwe sportcomplex komt Amersfoort weer op de kaart te staan als topsport- en zwemstad. Tevens wordt het de plek waar heel Amersfoort naar hartenlust kan sporten. OLCO-Sportsphere is in staat geweest alle opties in de aanbesteding te verwezenlijken en in te passen in het plan. Het sportcomplex biedt een uitgebreid sportprogramma van 12.160 m2 en zal bestaan uit een 50-meter/10-baans wedstrijdbad met tribune voor 300 personen, een multifunctioneel 25-meter sportbad met springplatforms op 3, 5, 7,5 en 10 meter, een tribune voor 150 personen en een veelzijdig doelgroepenbad. 
Tevens wordt een NOC*NSF-sporthal van 54 bij 33 meter en 11 meter hoog voorzien voor zowel topsport als breedtesport. Onder het sportcomplex realiseert OLCO-Sportsphere een grote parkeergarage voor 210 auto's. Ook komt er een uitgebreide horeca in het sportcomplex, welke een belangrijke centrale functie krijgt. Bij binnenkomst is een ruime bar voorzien met eetgelegenheid. Aanvullend is op de verdieping, ten behoeve van evenementen, een extra uitgiftepunt opgenomen. Ook zijn voor verenigingen twee ruime verenigingsruimten beschikbaar, een krachtsportruimte en een droogspringruimte.

Architectuur 
VenhoevenCS is door OLCO-Sportsphere ingeschakeld om de ambitie in architectuur te realiseren. De inpassing van het gebouw in de omgeving is ideaal door hoge kwaliteit van de verschillende gevels. De gevel aan de Hogeweg is opvallend gekleurd en licht in de nacht op, een eyecatcher bij binnenkomst van Amersfoort. Aan de Buurtas is het gebouw open en uitnodigend met de centrale entree en het terras van de horeca, gericht op ontmoeting en levendigheid. Naar het park en de Spreeuwenstraat heeft het gebouw een landschappelijke uitstraling met dakterrassen en een groen dak.
Het optimaal faciliteren van topprestaties staat centraal in sportcomplex Hogekwartier, dit is door functionaliteit voor alle gebruikers te optimalieren. Dit geldt voor de exploitant ten aanzien van toezicht en gebruik en voor de bezoekers ten aanzien van looplijnen en voorzieningen. De beleving draait om het zicht op de sport en onderling contact tussen sporters en bezoekers. Licht is hierin een bijzonder thema, het daglicht reflecteerd de lichte materialen en geeft bijzondere zichtrelaties aan de omgeving. 

Duurzaamheid 
De basis voor de uitwerking vormt de TCO-methode (Total Cost of Ownership) van OLCO-Sportsphere. Het ontwerp is daarbij ontwikkeld door keuzes te baseren op de impact op de exploitatie met als doel onderhoudskosten te reduceren, levensduur te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen. Concrete maatregelen die zijn toegepast: zeer hoogwaardige Rc-waarde, trippel glas, LED-verlichting, Groen dak, warmtepompen, geïntegreerd GBS-systeem, PV-panelen, hemelwater gebruik etc. Het gebouw realiseert daarmee een uiterst hoge ambitie op duurzaamheid en is een voorbeeld voor de sector met een reductie van 60% op CO² uitstoot en een GPR-score van 9,5.

Nadere informatie:
www.hogekwartier.nl
www.olco.nl
www.sportsphere.nl

Dit artikel !


donderdag 11 september 2014

Dinsdagmiddag 9 september werd onder flinke belangstelling in het Sportfondsenbad het plan voor het nieuwe sportcomplex in het Hogekwartier gepresenteerd.

Inleiders wethouder Hans Buijtelaar en ASF-voorzitter Juliette van Balen waren al enthousiast in hun inleidingen, Mark van Spriel en SRO-manager Marion van Vilsteren deden daar in het inleidende filmpje zeker niet voor onder en na de presentatie van architect Venhoeven was ook 'de zaal' enthousiast.

In juni 2014 moet er aan de Hogeweg een prachtig nieuw zwembad, mét grote sporthal, staan. Op initiatief van Tom Rikhof werd er zelfs een aftelklok in werking gesteld. Het is de bedoeling dat deze straks in het Sportfondsenbad voor iedereen goed zichtbaar wordt.

Hier een paar indrukken van ons nieuwe zwempaleis: fotogalerij !

Zie ook de introductiefilm !


donderdag 13 februari 2014

Op 11 februari 2014 heeft het college van B en W in Amersfoort besloten om in te stemmen met het vervolg van de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen en bouwen van het Sportcomplex Hogekwartier op basis van een vaste prijs van € 26.050.000,- excl.b.t.w.

Zoals bekend zal dit complex bestaan uit een een sportbad van 50x25m, een multifuntioneel bad van 25x15m, een doelgroepenbad van 20x10m, een sporthal en de nodige bijruimten, waaronder een verenigingsruimte voor de zwemvereniging(en). Het complex zal gebouwd worden aan de Hogeweg, bij de nieuwe buurtas die Schuilenburg en Liendert met elkaar verbindt, aan de Liendert-zijde.

De planning is dat rond 1 oktober de gunning verstrekt kan worden. De bouw zal in 2017 afgerond moeten worden. Het huidige Sportfondsenbad zal dan afgestoten en gesloopt worden.

Zie verder website Amersfoort besluitenlijst B&W !


En ja, we moeten straks natuurlijk heel blij zijn met dit nieuwe zwembad. In andere steden gaat het soms anders. Wat te denken van het plan voor het nieuwe zwemcomplex in Boedapest. Dat bericht kwam net binnen en dat bad moet ook in 2017 klaar zijn. Zie Dagaly zwembad !