Recreatie & Opleiding

De meeste mensen stoppen na het behalen van het A, B of C diploma. Dat is erg jammer, want na de soms moeizame en vaak langdurige zwemlessen wordt het zwemmen pas echt leuk. Wij bieden u en uw kinderen de mogelijkheid om met veel plezier deel te nemen aan verschillende takken van de gezonde zwemsport, of het nu gaat om de wedstrijdsporten of om het meer recreatief bezig zijn in en met het water. Met ondersteuning van de KNZB en het NRZ kunnen wij de jeugd opvangen en begeleiden en hen eventueel laten doorstromen naar de wedstrijdsport van hun keuze.Voor volwassenen {de masters} kennen wij een aantal recreatieve mogelijkheden, met indien gewenst ook zo nu en dan een wedstrijdje.

Onze sponsors ( bekijk het sponsoroverzicht )