Digitaal Wedstrijd Formulier.

Sport Linked
Het internet stormt nu ook het zwembad binnen. Met ingang van dit seizoen 2014-2015 zal het waterpolo jurysecretariaat de administratie via een tablet digitaal verwerken. Via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Dat vraagt van de juryleden een andere manier van werken, maar in feite geldt dat ook voor de ploegleiders. En, als het goed is, kunnen ook alle spelers enz. snel inzicht krijgen in gespeelde wedstrijden, roosters, standen enz.

Juryleden (W-functionarissen)

Voor de W-funktionarissen is dat even wennen. Maar het moet uiteraard wel meteen goed gebeuren. Gelukkig is het programma dat op de tablet gebruikt wordt zeer bedieningsvriendelijk. Dat is inmiddels wel gebleken. Maar het is absoluut noodzakelijk om vooraf al kennis op te doen. Dat kan op twee manieren:

1. Handleiding. Klik hier !

2. Instructiefilm. Klik hier !

Extra uitleg!
Naar aanleiding van de eerste ervaringen zijn er inmiddels (29 september 2014) aanvullende instructies gepubliceerd. Die gaan over:

a. registratie of een speler gespeeld heeft,
b. invoeren van acties en
c. invoeren van een capwissel !

Deze aanvullende instructies vind je hier !

We raden allen die komend seizoen aan de jurytafel gaan fungeren om hier goed kennis van te nemen.

Kijk goed naar de handelingen die je steeds moet verrichten en ook naar de volgorde daarvan. Laat ook goed de functies van de diverse 'knoppen' op je inwerken. Twee wat onduidelijke knoppen zijn de 'L' (die is van Letsel) en de 'E' (die is van een in eigen doel gescoord doelpunt!).

Ploegleiders

Elk teamlid van een zevental (coach, teamleider, speler) kan de wedstrijd van zijn/haar team oproepen. Daarvoor heb je een sportlink app nodig. Kijk bij gebruik SL app hoe je die app kan installeren en daarna kan gebruiken!

Voor ploegleiders (resp. coaches) is het zaak om (kort) voor de aanvang van een wedstrijd alle ploeggegevens (spelers, capnummers, namen coaches, ploegleider) al in het systeem te zetten, op het DWF.

Ga in dat programma van de app naar bij die wedstrijd naar ‘’Digitaal Wedstrijdformulier’ en dan zie je de twee teams. Waarschijnlijk staat bij jullie team vermeld ‘wacht op team ….’. Dat betekent dat de teamopgave voor die wedstrijd nog niet ingevuld is. Klik op jullie team en dan zie je de spelers (en coach) van je team verschijnen. Volg nu verder de instructie van ‘gebruik SL app’! Sluit je de spelersopgave af dan is die voor dat moment definitief en kan je hooguit bij de jury van de wedstrijd zelf nog aanpassingen plegen. Het is dus waarschijnlijk verstandig om die ploegopgave steeds een paar uur voor de wedstrijd te doen.

Iedere speler heeft een startnummer. Dat nummer bestaat uit de 4 cijfers van het geboortejaar, gevolgd door 5 willekeurige cijfers. Verder heeft elke speler én elke officiële functionaris (dus ook aangemelde coaches en ploegleiders) een (Sportlink-)registratiecode. Die code bestaat uit 3 letters, gevolgd door 3 cijfers en 1 letter of door 4 cijfers. Deze gegevens van onze leden staan op een namenlijst, die op de website is terug te vinden. Ga naar onze webpagina juryrooster en daar helemaal onderaan de pagina klik je op ‘namenlijst’.

Mocht je, als teambegeleider bij voorbeeld, niet in het team geregistreerd staan, dan kan je deze handelingen natuurlijk op naam van je kind (als speler van het team) doen! Stem binnen een team natuurlijk wel goed af wie uiteindelijk de spelersopgave uitvoert. Maar doe het zeker vooraf, dat bespaart bij het begin van de wedstrijd een hoop tijd.

Spelers enz.

Ook spelers (en andere ploegleden) kunnen genoemde app installeren en zo hun wedstrijden volgen. Via die app kan je ook de uitslagen, standen enz. volgen.

Favorieten toevoegen!

Op je app kan je nu ook 'Favorieten' toevoegen. 

Ga naar het programmamenu (klik eventueel links boven op de 4 streepjes) en dan zie je bij 'FAVORIETEN' zowel 'Teams' als 'Personen' staan. Klik naar behoefte en op de volgende pagina kan je de keuze opnieuw maken en dan door het intikken van (een stuk van) de naam je gewenste team of persoon opnemen en daarna makkelijk volgen.

Digitale Legitimatie'kaart'!

Met ingang van seizoen 2016-2017 vervalt de papieren versie van de KNZB legitimatiekaart Waterpolo. Deze wordt vervangen door een digitale versie. Het seizoen 2015-2016 is een overgangsjaar.

Dit betekent dat de scheidsrechters bij wedstrijden via de mobiele telefoon/het tablet de controle uitvoeren op de spelers/sters. De controle is op voornaam, achternaam, leeftijdscategorie, functie, vereniging en foto.

De maatschappij verandert snel, we zijn steeds meer online, mobiele telefoons en tablets zijn niet meer weg te denken. Steeds meer informatie verwerken we online, ook in de sportwereld. Met de modernisering van de waterpolo competitie software in Sportlink hebben we binnen onze branche op dit gebied goede stappen gemaakt. Betrouwbare gegevens, een centrale database en een generiek systeem voor alle verenigingen. De implementatie van het digitale wedstrijdformulier (DWF) is in het seizoen 2014-2015 afgerond. Het DWF wordt overal met veel enthousiasme gebruikt.

Er staan inmiddels al weer vernieuwingen op stapel. Zo is het binnen Sportlinked mogelijk om gebruik te maken van een digitale waterpolo legitimatiekaart (bondspas)

Dat betekent minder administratieve handelingen en een snelle verwerking van foto’s en gegevens. En een digitale pas is up to date, altijd bij de hand en maakt de controle makkelijker en sneller. Via een mobiele telefoon met Android/IOS kan iedereen die in Sportlinked als speler of official geregistreerd staat gebruik maken van de pas.

De invoering van de digitale waterpolo legitimatiekaart is in de werkgroep Sportlink Waterpolo Competitie besproken. Voor de implementatie wordt een periode van twee seizoenen uitgetrokken. Voorafgaand aan het seizoen 2015/2016 worden nadere bijzonderheden bekend gemaakt over de werkwijze, implementatie en het activeren van de digitale waterpolo legitimatiekaart.

Uploaden foto’s

Nu al kunnen we voorbereidingen treffen om in Sportlink Club de pasfoto’s van alle waterpolospelers en teambegeleiding in te voeren, zodat ze voor het begin van de competitie klaar zijn om de digitale legitimatiepas te gebruiken. 

Overgangsjaar

Het seizoen 2015/2016 is een overgangsjaar, het gebruik van zowel een digitale pas en de papieren legitimatiekaart is mogelijk. De papieren legitimatiekaart voor waterpolo heeft een extra geldigheid voor een jaar.

Voor nieuwe waterpololeden (beginnende waterpolospelers en waterpololeden die dit seizoen naar ons zijn overgeschreven) zal er dan nog wel een papieren legitimatiekaart voorzien van pasfoto gemaakt moeten worden.

Vanaf seizoen 2016/2017 is het gebruik van de digitale pas voor het waterpolo verplicht.

Digitale waterpolo legitimatiekaart

De volgende gegevens uit Sportlink worden zichtbaar op digitale waterpolo legitimatiekaart:

 • Voornaam
 • Achternaam (evt. tussenvoegsel)
 • Vereniging
 • Leeftijdscategorie
 • Functie(s)
       + Official (scheidsrechter/beoordelaar/w-functionaris
       + Speler
       + Bondscommissie
 • Bondslogo
 • Spelactiviteit
 • Foto (deze is binnen DWF te vergroten voor de zichtbaarheid en doorheen te scrollen)


Pasfoto's


Alle spelers en officials worden verzocht om hun pasfoto in Sportlink te plaatsen om de juiste gegevens te handhaven. 

Deze (digitale) pasfoto dient ingestuurd te worden naar polosecretariaat@azpc.nl

De pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Formaten zoals BMP en TIFF zijn niet toegestaan.
 • Om de kwaliteit van de foto's te behouden adviseren wij u om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan 2 megapixel (1600x1200). De foto's worden in Sportlink altijd gebruikt in het formaat 800x600.
 • Het moet een actuele, duidelijke foto zijn.
 • Ogen goed zichtbaar
 • De foto dient van voren genomen te zijn (oriëntatie: ‘portrait’)
 • Kleurenfoto
 • Verhouding 3x4
 • Bestandsgrootte 256 tot 512 Kb.

De scheidsrechters kunnen indien er geen gelijkende foto aanwezig is bij wedstrijden de foto afkeuren. De verenigingen dienen dan ook er voor te zorgen dat een meest up to date foto geplaatst is.

De geldigheidsduur is geregeld in het sportreglement. D.w.z. tot 18 jaar vernieuwing van de foto om de 4 jaar en na 18 jaar vernieuwing van de foto  om de 10 jaar.

De verenigingen blijven verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens en de pasfoto.

 

Binnen onze vereniging(en) hebben een aantal zeventallen er al voor gezorgd dat hun spelers/sters met pasfoto op Sportlink vertegenwoordigd zijn. Bij vele teams is dat nog niet zo.

Pasfoto's kunnen (digitaal, conform de hier gestelde regels) nu al ingestuurd worden naar polosecretariaat@azpc.nl !