Juryrooster

Alle actieve leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht bij toerbeurt als jurylid bij onze waterpolowedstrijden te fungeren. Ook van ouders van de jongere spelers/sters verwachten we dat zij zich hiervoor gaan inzetten.

Per half seizoen wordt voor die jurydiensten een (jury)rooster opgesteld. Ruim voor het begin van de competitie zal dat hier gepubliceerd worden.

Afzeggen is NIET mogelijk. Daarvoor vragen we begrip. Er kan wel onderling geruild worden. Als dat nodig is doe dat dan tijdig!

Er zijn wat regels verbonden aan deze juryregeling. Kijk daarvoor bij Regelingen !

Het juryrooster voor de eerste helft van seizoen 2015-2016 is klaar. Met dank aan Gianna en Laura van Dames 3 !

Attentie:
* er is een eigen rooster 'badopbouw'; dat rooster ook bekijken!
* heel oneerbiedig zijn bij de namen de tussenvoegsels weggelaten, vanwege ruimtegebrek! Sorry!

Op 8 september is juryrooster iets aangepast. In rood aangegeven!

Juryrooster

Rooster Badopbouw

Wijzigingen zijn nog mogelijk. Die worden zo tijdig mogelijk gepubliceerd.

Er kan NIET afgezegd worden. Dat is ondoenlijk. Indien je verhinderd bent zorg dan TIJDIG voor VERVANGING! Dat lukt meestal het beste door met iemand anders te RUILEN!

Het rooster 'badopbouw' is bedoeld voor degenen die er voor zorg moeten dragen dat de wedstrijdvelden, jurytafel enz. tijdig in orde zijn bij de eerste wedstrijd van de dag! Hiervoor zijn zo veel mogelijk spelers ingeroosterd die geen W-bevoegdheid hebben!


Digitaal wedstrijdformulier

We moeten er aan geloven. Het internet stormt nu ook het zwembad binnen. Het is de bedoeling dat komend seizoen het jurysecretariaat de administratie via de tablet digitaal gaat verwerken.

Voor de W-funktionarissen zal dat wennen worden. Maar het moet uiteraard wel meteen goed gebeuren. Gelukkig is het programma dat op de tablet gebruikt wordt zeer bedieningsvriendelijk. Maar het is absoluut noodzakelijk om vooraf al kennis op te doen. Dat kan op twee manieren:

1. Handleiding. Klik hier !

2. Instructiefilm. Klik hier !

Extra uitleg!
Naar aanleiding van de eerste ervaringen zijn er inmiddels (29 september 2014) aanvullende instructies gepubliceerd. Die gaan over:

a. registratie of een speler gespeeld heeft,
b. invoeren van acties en
c. invoeren van een capwissel !

Deze aanvullende instructies vind je hier !

We raden allen die komend seizoen aan de jurytafel gaan fungeren om hier goed kennis van te nemen.

Kijk goed naar de handelingen die je steeds moet verrichten en ook naar de volgorde daarvan. Laat ook goed de functies van de diverse 'knoppen' op je inwerken. Twee wat onduidelijke knoppen zijn de 'L' (die is van Letsel) en de 'E' (die is van een in eigen doel gescoord doelpunt!).

Namenlijst

Spelers, juryleden, coaches, ploegleiders enz. zijn tegenwoordig geregistreerd in een systeem van de KNZB, in Sportlink. Ieder heeft daarin een registratienummer, als speler ook nog een startnummer en als jurylid ook nog een W-nummer.

Deze gegevens zijn terug te vinden hier in onze namenlijst !