Talentontwikkeling

Jeugd C-D-E

AZ&PC - de Amer investeert de laatste jaren veel in haar jeugdopleiding. Daarin is het aanbieden van een uitgebreid trainingsprogramma aan een grote groep jeugdleden en begeleiding door gekwalificeerd kader een speerpunt.

Talentontwikkeling2

Er is een 'Werkgroep Talent Ontwikkeling AZ&PC-de Amer' gevormd en die bestaat uit Robin Reverda, Rik van der Kolk, David Kers, Jan Rekoert en Angela Rekoert. Er is hard gewerkt door deze enthousiaste groep. Voldoende goede trainers én voldoende badwater waren de grootste problemen. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de SRO en zo is het mogelijk om op twee fronten van start te gaan.

  • Zondagmorgen 08:00-10:00 uur (50m-bad): Jeugd C en Jeugd D
  • Zondagmorgen 08:00-10:00 uur / om de week (Torenbad): Jeugd E

Dit is op zondag 9 november 2014 van start gegaan! De trainingen en trainers worden gecoördineerd door Rik van der Kolk en Robin Reverda.

  • Vrijdagavond 19:00-20:00 uur  Zwembad Hoogland: Jeugd C

Financieel lopen deze trainingen mee in de algemene regeling van badhuurbijdragen zoals die vast ligt bij de contributiestructuur. Deze is voor leden van AZ&PC resp. die van De Amer gelijk.

Deze activiteiten sluiten prima aan bij het al eerder geïnventiseerde programma voor Jongens B. Die groep heeft ook extra trainingsuren en speelt in de kersverse Eredivisie voor Jeugd B.

Deze ontwikkelingen werden de laatste weken steeds actueler toen bleek dat het Waterpolo Opleidings Centrum "Talent Centraal" zijn activiteiten niet kon voortzetten. Inmiddels is TC er definitief mee gestopt.

AZ&PC-de Amer vult daarmee nu dus een gat op. In de eerste plaats voor de eigen leden die zich graag verder willen ontwikkelen en dat nu heel dicht bij huis kunnen doen. Maar we stellen deze faciliteiten ook open voor talenten uit de regio. Verenigingen uit de omgeving zijn inmiddels geïnformeerd. Enkele verenigingen zijn hier al op in gegaan. Met name met De Duinkikkers ('levert' ook een trainer) wordt prima samengewerkt.

In januari 2015 voortzetting van zondagmorgentrainingen!

Deze trainingen zullen ook in de maanden januari - juni 2015 plaats vinden!
De laatste training van dit seizoen is/was op zondag 14 juni 2015 !

De trainingen van Jeugd C en D vinden elke week plaats, met uitzondering van 22 februari, 5 april, 3 mei en 24 mei.

De trainingen van Jeugd E gaan vanaf nu plaats vinden in het 50m-bad, dus niet meer in het Torenbad! Deze trainingen zijn in principe om de week, t.w. op 25 januari, 8 februari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 31 mei en 14 en 28 juni.

Jeugdleden uit deze leeftijdsgroepen die tot nu toe nog niet aan deze trainingen deelnamen kunnen zich hier alsnog voor bij de Waterpolocommissie opgeven.


Jongens B

Voor de Jongens B is er eveneens een speciaal programma ontwikkeld! Het trainingsprogramma is geïnventariseerd, er wordt gedeeltelijk al met de groep van Heren 1 en 2 meegetraind en de staf is flink uitgebreid.

En, dit jaar is nieuw in de Nederlandse waterpolocompetitie: Eredivisie voor Jeugd B (tot 17 jaar) ! Een uitdaging om daar aan deel te nemen. Voor zover er niet op zondag gespeeld hoeft te worden zijn er voor deze groep tgrainingen op die dag.

Eredivisie -B-Jeugd

AZ&PC-de Amer neemt met het team Jongens B1 deel aan deze competitie. Ons team is ingedeeld met Schuurman BZC, Het Ravijn, Polar Bears, VZC E&P en PSV. In Poule B spelen UZSC, De Ham, ZV De Zaan, AZC, Widex GZC Donk en MNC Dordrecht. Na afloop van een hele competitie per poule worden er nog PlayOff's gespeeld.
Er is ook nog een poule Meisjes B.

De voorbereidingen bij ons zijn al vroeg gestart. Er is een uitgebreid begeleidingsteam. Kijk ook op Jongens BJ1 ! Kijk daar ook het wedstrijdrooster. In principe wordt er alleen op zondagen gespeeld opdat spelers ook in seniorenzeventallen mee kunnen spelen. Er zijn ook gastspelers toegestaan. In onze selectie zijn een paar jongens van Brandenburg en één van De Otters het Gooi toegevoegd. Per wedstrijd zijn twee gastspelers toegestaan.